Frugthaven Dagpleje, Skovvejen 4, 8740 Brædstrup

Frugthavens værdigrundlag

Hos Frugthaven har vi en kreativ tilgang til aktiviteter og leg, er rolig, har overblik og overskud, er nærværende i alle hverdagens situationer.
Kætil er meget omsorgsfuld og nærværende i sit arbejde.
Det miljø der præger dagplejen er leg, fantasi og tryghed.
De små børn smiler i Frugthaven
Vi bruger sang og musik til leg og læring, med fokus på at udvikle fysiske og mentale evner, sanser og viden gennem leg og motivation.
Børnene bliver inddraget i hverdagens gøremål, fx pasning af dyr, hjælpe med madlavning ect. som er med til at give ejerskab, læring og ansvar for sig selv og hinanden.
Kætil vægter anerkendende pædagogik meget højt, hellere rose et barn for dets positive formåen, frem for at skælde ud, ved en negativ formåen.
Anerkendende pædagogik giver motiverende udvikling og trivsel. Ser det positive frem for det negative.
Kætil udvikler sig og holder sine kompetancer opdateret ved løbende at holde sig opdateret om pædagogiske metoder i artikler og bøger.
Desuden tages de emner ud, som dagplejen kan bruge konstruktivt, når der afholdes refleksionssamtaler med samarbejdspartnere, såsom de andre private dagplejere Frugthaven mødes med ugentligt. Disse samtaler gør også at børnene kommer ud og møde andre børn og vi kan inspirerer hinanden.
Kætil finder det meget livsbekræftende at være en del af og se børnene udvikler sig konstruktivt fremadrettet og synes det er meget vigtigt at vores børn får de bedste muligheder og kompetencer med fra starten.
Frugthavens fysiske rammer er godkendt af Horsens kommune, ligeledes er Kætil, ud fra §78 om privat pasningsordning.
Læs mere på kommunens hjemme side Privat Pasningsordning efter § 78
Der bliver ført tilsyn hver andet år.